De stille revolutie in de financiële opsporing

In 2018 heeft de FIOD ruim 900 onderzoeken afgerond waarvan 230 op verzoek van het buitenland. De FIOD geeft in zijn jaarbericht aan dat er steeds meer sprake is van een stille revolutie in de financiële opsporing. Medewerkers van de FIOD richten zich steeds vaker op...

Inwerkingtreding 4e anti-witwasrichtlijn

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is ten gevolge van de implementatie van de 4e anti-witwasrichtlijn met ingang van 25 juli 2018 aangescherpt en gewijzigd. Deze wijzigingen in de Wwft hebben gevolgen voor de instellingen die...