FIDURO houdt je op de hoogte!

Wij lezen dagelijks diverse artikelen om onze kennis op peil te houden. Op deze pagina plaatsen wij regelmatig nieuwsartikelen over diverse onderwerpen voor zowel ondernemers als particulieren.

Corporate Sustainability Reporting Directive

Afgelopen november 2022 nam de Europese Unie de Corporate Sustainability Reporting Directive – hierna: CSRD – aan. Deze nieuwe richtlijn verplicht bedrijven te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. De CSRD-richtlijn verplicht bedrijven...

Lees verder

Registratieplicht incassobedrijven

Vanaf 1 april 2024 geldt er een registratieplicht voor incassodienstverleners. Daarnaast moeten ze aan kwaliteitseisen voldoen. Dit alles om de mensen met schulden beter te beschermen. De wet moet ook leiden tot minder onprofessionele praktijken en beperkt het...

Lees verder

Kerstpakket in de WKR

Wilt u uw werknemers dit jaar een kerstpakket aanbieden? Het is dan belangrijk om de kosten hiervan op de juiste manier in uw administratie te verwerken om extra belasting te voorkomen. De Belastingdienst ziet een kerstpakket als ‘loon in natura’. Dit loon moet je...

Lees verder

Investeren of niet?

Het jaar 2023 loopt inmiddels ten einde en om zoveel mogelijk fiscaal voordeel te behalen is het handig om te kijken naar uw investeringen. Als u in een boekjaar investeert in bedrijfsmiddelen, dan kunt u in aanmerking komen voor de...

Lees verder

Regeling buitenlandse werknemers

Personeel dat vanuit het buitenland in Nederland komt werken kan extra kosten met zich meebrengen. De 30%-regeling kan hierbij uitkomst bieden. De 30%-regeling is een fiscale regeling in Nederland die bedoeld is om buitenlandse werknemers aantrekkelijker te maken...

Lees verder

Groene arbeidsvoorwaarden

Steeds meer organisaties houden zich bezig met duurzaamheid. In zowel visie als strategie heeft duurzaamheid een plek, maar hoe kun je dit integreren in de arbeidsvoorwaarden? En welke fiscale aspecten komen hier bij kijken? Groene arbeidsvoorwaarden, ook wel...

Lees verder

Europese KOR

Vanaf 1 januari 2025 wordt de Europese Kleineondernemersregeling (EU KOR) geïmplementeerd in de Wet op de Omzetbelasting. Op dit moment kunnen alleen in Nederland gevestigde kleine ondernemers die hier belastbare activiteiten verrichten, gebruikmaken van de KOR....

Lees verder

Wijziging belastingdruk aandeelhouder

Vanaf 2024 wijzigt de belastingheffing voor aanmerkelijkbelanghouders. Dit kan leiden tot verhoging of verlaging van uw belastingdruk. Het kabinet heeft voorgesteld vanaf 2024 de manier van heffing over de belasting die u als aanmerkelijkbelanghouder betaalt. U...

Lees verder

Tegemoetkoming studiekosten werknemers

Wilt u of een van uw medewerkers een cursus of opleiding volgen? Investeren in de ontwikkeling is belangrijk, maar kost ook geld. Ook voor werkgevers is er het STAP-budget. Vanaf september is de STAP-regeling weer open. Sinds 1 januari 2022 zijn studiekosten privé...

Lees verder

Energiebesparingsplicht

Vanaf 1 juli 2023 moeten grootverbruikers in Nederland voldoen aan de energiebesparingsplicht. Wees daarop voorbereid en doe alvast een check.  De overheid wil met de energiebesparingsplicht meer inzicht krijgen in het energieverbruik van bedrijven, de duurzaamheid...

Lees verder

Benutting vakantiedagen

Vanaf 1 juli 2023 vervallen de wettelijke vakantiedagen die uw werknemers in 2022 hebben opgebouwd. U bent verplicht om uw werknemers hiervan op tijd op de hoogte te stellen en hen de mogelijkheid te geven om de vakantiedagen nog wel te benutten. Wettelijke...

Lees verder

Wijziging wettelijk minimumloon vanaf 1 juli 2023

Vanaf 1 juli 2023 wordt het bruto wettelijk minimumloon weer verhoogd. Ten opzichte van januari 2023 is het brutominimumloon verhoogd met 3,13% per maand. De daglonen van de uitkeringen WAO/WIA, WW en ZW worden aangepast gelijk aan de stijging van het...

Lees verder

Wet toekomst pensioenen

Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met de Wet toekomst pensioenen. Vanaf 1 juli 2023 gaat deze wet in. Op deze datum zal de overgangsfase ingaan. Werkgevers en werknemers zullen afspraken met elkaar maken over het aanpassen van de...

Lees verder

Het onderscheiden van uw organisatie

Niet alleen de markt verandert, ook de klanten kopen op een andere manier in dan vroeger. Het internet maakt alles transparanter, waardoor klanten vooraf vaak al onderzoek doen. Hoe zorgt u dat u opvalt? Om je veranderende markt tegemoet te komen, moet je eerst je...

Lees verder

Tegemoetkoming Energiekosten

Heeft u een bedrijf dat veel energie verbruikt en zijn uw energiekosten een groot deel van uw totale kosten? Vanaf 21 maart is het mogelijk om de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) aan te vragen. De TEK-regeling is een tijdelijke steun om de hoge...

Lees verder

Wat vertelt een balans precies over uw onderneming?

Als ondernemer krijgt u elk jaar van ons een balans als onderdeel van de jaarrekening, maar hoe leest u eigenlijk een balans? En wat vertelt een balans precies over uw onderneming? Algemeen Een balans is een opname van een onderneming op een specifiek moment. Het...

Lees verder

Werknemersparticipatie

Een belangrijke reden voor werkgevers om werknemersparticipatie in te zetten is de wens van werkgevers om personeel, dat belangrijk is voor de onderneming, te binden aan de onderneming. Wanneer een werknemer gaat participeren in de onderneming kan dit op...

Lees verder

Dividend uitkeren

Heeft u een aanmerkelijk belang (minimaal 5% van de aandelen) in een bv en wilt u geld uitkeren aan uzelf? Dit kan bijvoorbeeld door middel van het uitkeren van dividend. Als u dividend uitgekeerd krijgt van een bv moet u in box 2 van de inkomstenbelasting betalen...

Lees verder

Volledig digitale algemene vergadering wordt mogelijk

Tijdens de pandemie zijn er vele mogelijkheden op digitaal vlak ontstaan. Waar sommige niet optimaal werken, zijn andere oplossingen wel degelijk handig. Een voorbeeld daarvan is het houden van een digitale algemene vergadering. Een van de bepalingen uit de...

Lees verder

Corporate Sustainability Reporting Directive

Afgelopen november 2022 nam de Europese Unie de Corporate Sustainability Reporting Directive – hierna: CSRD – aan. Deze nieuwe richtlijn verplicht bedrijven te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. De CSRD-richtlijn verplicht bedrijven...

Lees verder

Checklist administratie

Het einde van het jaar is weer in zicht. Een nieuw jaar staat voor de deur en voor vele mensen horen daar ook goede voornemens bij. Heeft u er echter wel eens gedacht aan goede voornemens voor wat betreft uw financiële administratie? Vooral voor kleine ondernemers...

Lees verder

Nieuwsbrief loonheffingen 2023

De eerste uitgave van de ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2023’ is beschikbaar. Elk jaar wordt er een ‘Nieuwsbrief Loonheffingen’ beschikbaar gesteld door de Belastingdienst. De nieuwsbrief voor 2023 is momenteel al te downloaden. In de nieuwsbrief vindt u informatie...

Lees verder

Mogelijke verplichting AOV

Elke zelfstandige ondernemer loopt risico. Een van die risico’s is arbeidsongeschiktheid. Om de gevolgen van arbeidsongeschiktheid te verkleinen kun je een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afsluiten. In geval van arbeidsongeschiktheid wordt er dan een bedrag...

Lees verder