FIDURO verleent u toegang tot deze website en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. FIDURO behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. FIDURO besteedt de uiterste zorg om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan FIDURO nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. FIDURO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, voortvloeiende uit het niet, niet tijdig of niet volledig ontvangen en verwerken van aan FIDURO verzonden e-mail berichten.