Vanaf 1 juli 2023 wordt het bruto wettelijk minimumloon weer verhoogd.

Ten opzichte van januari 2023 is het brutominimumloon verhoogd met 3,13% per maand. De daglonen van de uitkeringen WAO/WIA, WW en ZW worden aangepast gelijk aan de stijging van het brutominimumloon per maand. Dit betekent dat ze per 1 juli ook met 3,13% worden verhoogd. Het maximumdagloon is vastgesteld op €264,57. Het maximumpremieloon werknemersverzekeringen staat gedurende 2023 vast op € 66.956 op jaarbasis. Het jaarbedrag is afgerond naar beneden op hele euro’s.

Het brutominimumloon per 1 juli 2023 is vastgesteld op: € 1.995,00 per maand, € 460,40 per week en € 92,08 per dag. Zie ook onderstaande tabel.

Leeftijd Per maand Per week Per dag
21 jaar en ouder € 1.995,00 € 460,40 € 92,08
20 jaar € 1.596,00 € 368,30 € 73,66
19 jaar € 1.197,00 € 276,25 € 55,25
18 jaar € 997,50 € 230,20 € 46,04
17 jaar € 788,05 € 181,85 € 36,37
16 jaar € 688,30 € 158,85 € 31,77
15 jaar € 598,50 € 138,10 € 27,62

Het jeugd-LIV is een compensatie voor werkgevers voor de verhoging van het minimumjeugdloon. De criteria voor het jeugd-LIV worden per juli 2023 aangepast op basis van het gemiddelde minimumloon van januari 2023 en juli 2023.

Leeftijd op 31-12-2022 Ondergrens Bovengrens
20 jaar € 9,97 € 12,04
19 jaar € 7,34 € 10,89
18 jaar € 6,12 € 8,17

Het maximumpremieloon voor werknemersverzekeringen blijft gedurende 2023 hetzelfde. Dit bedrag staat nog op €66.956 per jaar. Het maximumbijdrageloon voor de Zorgverzekeringswet blijft ook gelijk.

Voor meer informatie zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/regelingen/2023/06/07/rekenregels-per-1-juli-2023