Wijziging belastingdruk aandeelhouder

Vanaf 2024 wijzigt de belastingheffing voor aanmerkelijkbelanghouders. Dit kan leiden tot verhoging of verlaging van uw belastingdruk. Het kabinet heeft voorgesteld vanaf 2024 de manier van heffing over de belasting die u als aanmerkelijkbelanghouder betaalt. U bent...

Geen aanslagen op box 3

Na een arrest van de Hoge Raad van december 2021 worden de aanslagen op vermogen en spaargeld in box 3 van de inkomstenbelasting voorlopig stopgezet. In december 2021 heeft de Hoge Raad in een arrest gesteld dat het sinds 2017 geldende box 3-stelsel in strijd is met...