Geen aanslagen op box 3

Na een arrest van de Hoge Raad van december 2021 worden de aanslagen op vermogen en spaargeld in box 3 van de inkomstenbelasting voorlopig stopgezet. In december 2021 heeft de Hoge Raad in een arrest gesteld dat het sinds 2017 geldende box 3-stelsel in strijd is met...

Starters op de woningmarkt

Voor de starters op de woningmarkt hebben we een kort overzicht gemaakt van de kosten eigen woning die wel- en die niet aftrekbaar zijn. Overzicht kosten Aftrekbare kosten: notariskosten en kadastrale rechten voor hypotheekakte, inclusief btw taxatiekosten (alleen om...