Nieuwe ondernemersloketten

Voor vragen kunnen ondernemers terecht bij een ondernemersloket van de Belastingdienst. Hier kunnen vragen tijdens een persoonlijk gesprek besproken en/of beantwoord worden. De Belastingdienst werkt aan een betere en persoonlijke dienstverlening voor ondernemers....

Belastingplan rechtsherstel box 3

Het plan om vanaf 2025 belasting te gaan heffen over het werkelijke rendement in box 3 (inkomstenbelasting) is door het kabinet opgesteld. Gisteren is de kamerbrief naar de Tweede Kamer gegaan. Het kabinet stelt voor om mensen automatisch rechtsherstel te bieden op...

Geen aanslagen op box 3

Na een arrest van de Hoge Raad van december 2021 worden de aanslagen op vermogen en spaargeld in box 3 van de inkomstenbelasting voorlopig stopgezet. In december 2021 heeft de Hoge Raad in een arrest gesteld dat het sinds 2017 geldende box 3-stelsel in strijd is met...

Schenkingsvrijstellingen

Nu het eind van het jaar is gekomen willen veel mensen hun geliefden wat schenken. Tot bepaalde bedragen is het mogelijk om te schenken zonder dat hier schenkbelasting over betaald hoeft te worden. Vanwege de coronacrisis is het bedrag dat u belastingvrij mag schenken...

Aanmelding KOR

De kleineondernemersregeling (KOR) is een vrijstelling voor de btw. Er kan deelgenomen worden aan de KOR als uw onderneming in Nederland gevestigd is en er structureel niet meer dan €20.000 omzet in 1 kalenderjaar gemaakt wordt. Als u voldoet aan de voorwaarden kunt u...