Handreiking Inhaal en inkoop pensioen

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft een nieuwe versie van de Handreiking Inhaal en inkoop van pensioen gepubliceerd. De handreiking is aangepast aan ontwikkelingen in wet- en regelgeving. Belangrijke wijzigingen zijn: Verwijzingen naar de relevante...

Uitfasering pensioen in eigen beheer uitgesteld

De stemming in de Eerste Kamer over het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen is uitgesteld. Staatssecretaris Wiebes bereidt een wijziging voor op het wetsvoorstel uitfasering pensioen in eigen beheer waarin hij...