Het jaar 2023 loopt inmiddels ten einde en om zoveel mogelijk fiscaal voordeel te behalen is het handig om te kijken naar uw investeringen.

Als u in een boekjaar investeert in bedrijfsmiddelen, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). U kunt de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek toepassen als u tussen de €2.600 en €353.973 investeert in bedrijfsmiddelen. Alle middelen met een aanschafwaarde van boven de €450 tellen hierbij mee.

Indien u al richting het maximumbedrag heeft geïnvesteerd, of daar zelfs al overheen bent kunt u wellicht beter wachten tot 2024 met een nieuwe investering. Als u in 2024 minder verwacht te investeren, kan het voordeliger zijn om een investering uit te stellen tot volgend jaar. Ook als u al meer dan €117.991 heeft geïnvesteerd kan het voordelig uitpakken om investeringen uit te stellen tot 2024.

De KIA is een aftrekpost op uw winst. Het bedrag dat u mag aftrekken, hangt af van het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar. U vindt het bedrag van de KIA in onderstaande tabel. 

Tabel kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2023

Investering Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
niet meer dan € 2.600 0%
€ 2.601 t/m € 63.716 28% van het investeringsbedrag
€ 63.717 t/m € 117.991 € 17.841
€ 117.992 t/m € 353.973 € 17.841 verminderd met 7,56% van het deel
van het investeringsbedrag boven de € 117.991
meer dan € 353.973 0%