Werknemersparticipatie

Een belangrijke reden voor werkgevers om werknemersparticipatie in te zetten is de wens van werkgevers om personeel, dat belangrijk is voor de onderneming, te binden aan de onderneming. Wanneer een werknemer gaat participeren in de onderneming kan dit op verschillende...

Nieuwsbrief loonheffingen 2023

De eerste uitgave van de ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2023’ is beschikbaar. Elk jaar wordt er een ‘Nieuwsbrief Loonheffingen’ beschikbaar gesteld door de Belastingdienst. De nieuwsbrief voor 2023 is momenteel al te downloaden. In de nieuwsbrief vindt u informatie over...