Tegemoetkoming schade COVID-19

Hoort uw onderneming bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de Kabinetsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19)? Lijdt u schade door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland? Dan kunt u via de...

Coronavirus: maatregelen en acties – Belastingdienst

Deze week hebben de accountmanagers en relatiebeheerders van de Belastingdienst zo’n 2000 fiscaal dienstverleners telefonisch benaderd met de vraag hoe zij kunnen helpen. Daarbij zijn vragen, knelpunten en ideeën geïnventariseerd. In dit overzicht treft u van...

Corona: maatregelen en acties

Het zijn ongekende tijden. De maatregelen van de Nederlandse regering om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken raken ons allemaal, maar misschien de ondernemer nog wel het meest. Onderstaand is een samenvatting opgenomen van de belangrijkste...

Online Handboek Loonheffingen 2019 geactualiseerd

Op de internetsite van de Belastingdienst staat vanaf 1 juli 2019 een nieuwe versie van het online Handboek Loonheffingen 2019. Aan het online handboek is de volgende informatie toegevoegd over de vergoeding van studiekosten van een kind van de werknemer: 1. Paragraaf...