Europese KOR

Vanaf 1 januari 2025 wordt de Europese Kleineondernemersregeling (EU KOR) geïmplementeerd in de Wet op de Omzetbelasting. Op dit moment kunnen alleen in Nederland gevestigde kleine ondernemers die hier belastbare activiteiten verrichten, gebruikmaken van de KOR. Als...

Wijziging belastingdruk aandeelhouder

Vanaf 2024 wijzigt de belastingheffing voor aanmerkelijkbelanghouders. Dit kan leiden tot verhoging of verlaging van uw belastingdruk. Het kabinet heeft voorgesteld vanaf 2024 de manier van heffing over de belasting die u als aanmerkelijkbelanghouder betaalt. U bent...