Uw voorlopige aanslag 2021 en de coronacrisis

Mogelijk heeft u inmiddels de voorlopige aanslag inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting over het jaar 2021 ontvangen. Door de coronacrisis is het een bijzondere tijd. Deze crisis raakt helaas veel mensen en bedrijven. Uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting...

Tegemoetkoming schade COVID-19

Hoort uw onderneming bij die sectoren die het meest zijn geraakt door de Kabinetsmaatregelen rond het coronavirus (COVID-19)? Lijdt u schade door de noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland? Dan kunt u via de...

Coronavirus: maatregelen en acties – Belastingdienst

Deze week hebben de accountmanagers en relatiebeheerders van de Belastingdienst zo’n 2000 fiscaal dienstverleners telefonisch benaderd met de vraag hoe zij kunnen helpen. Daarbij zijn vragen, knelpunten en ideeën geïnventariseerd. In dit overzicht treft u van...

Corona: maatregelen en acties

Het zijn ongekende tijden. De maatregelen van de Nederlandse regering om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken raken ons allemaal, maar misschien de ondernemer nog wel het meest. Onderstaand is een samenvatting opgenomen van de belangrijkste...