Vanaf 1 januari 2025 wordt de Europese Kleineondernemersregeling (EU KOR) geïmplementeerd in de Wet op de Omzetbelasting. Op dit moment kunnen alleen in Nederland gevestigde kleine ondernemers die hier belastbare activiteiten verrichten, gebruikmaken van de KOR. Als hun omzet onder de € 20.000 blijft, zijn zij vrijgesteld van btw.

Echter, deze vrijstelling geldt momenteel niet voor Nederlandse ondernemers met activiteiten in andere EU-lidstaten. Evenmin komen ze in aanmerking voor de vrijstelling in het betreffende EU-land. De EU KOR heeft als doel deze grensoverschrijdende discrepanties te adresseren. Zo zal een Nederlandse btw-ondernemer in staat zijn om van de KOR in een andere lidstaat te profiteren en vice versa.

Voor ondernemers in andere EU-lidstaten introduceert de EU KOR een Unie-omzetdrempel van € 100.000. Lidstaten mogen deze drempel niet wijzigen. Ze hebben echter wel de vrijheid om hun nationale omzetdrempel te bepalen, zolang deze niet hoger is dan € 85.000. In Nederland blijft de drempel ongewijzigd op € 20.000.

Voor meer informatie over de KOR, bezoek de officiële websites van de Belastingdienst en de Rijksoverheid.