De Belastingdienst heeft een handreiking gepubliceerd met een uitleg van het begrip ‘Regeling voor vervroegde uittreding’ (RVU) als bedoeld in artikel 32ba Wet op de loonbelasting.

Op 22 juni 2018 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat, bij de beoordeling of sprake is van een RVU, het gaat om de objectieve voorwaarden en kenmerken van de regeling.

In dit arrest (ECLI:NL:HR:2018:958) geeft de Hoge Raad een kader aan de hand waarvan de RVU-toets voor elke soort vertrekregeling kan worden uitgevoerd.

In de handreiking wordt het arrest kort besproken en de gevolgen daarvan voor de praktijk. Daarnaast vindt u een uitleg van het kader dat de Hoge Raad gegeven heeft.

De handreiking RVU kunt u downloaden van de belastingdienstpensioensite.

Bron: Belastingdienstpensioensite