Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft op 27 juni vraag en antwoord (V&A) gepubliceerd over afkoopwaarde en afkoopkorting bij afkoop ingegaan partnerpensioen. Het gaat om een af te kopen partnerpensioen na overlijden van de DGA in 2016, 2017 of 2019.
Normaal gesproken is de fiscale balanswaarde van de pensioenverplichting voor de af te kopen aanspraak op partnerpensioen op de eindbalans van het boekjaar 2015, lager dan de fiscale balanswaarde van de pensioenverplichting op het moment van afkoop.
De maatregel van artikel 38n, lid 3, Wet LB werkt als gevolg van het moment van overlijden onbedoeld te beperkend uit. Als de situatie uit het V&A van toepassing is kunt u bij het Ministerie van Financiën een verzoek indienen voor toepassing van de hardheidsclausule.