Een belangrijke reden voor werkgevers om werknemersparticipatie in te zetten is de wens van werkgevers om personeel, dat belangrijk is voor de onderneming, te binden aan de onderneming.

Wanneer een werknemer gaat participeren in de onderneming kan dit op verschillende manieren. Zo kunnen bijvoorbeeld de aandelen gratis of tegen een bedrag dat lager is dan de economische waarde worden verkocht. Er is dan sprake van belast loon uit dienstbetrekking. Het verschil tussen de waarde van de verkregen aandelen en de prijs die ervoor betaald is wordt dan nettoloon. Dit kan leiden tot een forse afdracht van loonbelasting.

Als alternatief voor het gratis verstrekken van de aandelen, krijgt de werknemer in sommige gevallen een bonus toegekend waarmee hij of zij de aandelen verkrijgt. Ook kunnen bestaande bonusregelingen worden gebruikt zodat medewerkers aandelen kunnen kopen.