Vaststellingsverzoeken voor een definitieve subsidie lopen nogal eens vertraging op, omdat informatie of bewijsstukken ontbreken. Waar gaat het mis? Lees de tips voor een snellere uitbetaling van een definitieve subsidie.
 
Na afloop van een subsidieperiode moeten ondernemers de werkelijke omzet aangeven voor berekening van de definitieve subsidie. Soms ontbreekt informatie. Bijvoorbeeld als bewijs van de werkelijke omzet niet is aangeleverd. Het opvragen van dit bewijs vertraagt de definitieve afhandeling. U voorkomt terugbetaling van het voorschotbedrag door tijdig bewijsstukken aan te leveren.
 
Let op!
Omzet betekent hier alle inkomsten zonder btw. Als u de btw meetelt bij de omzet, kan dit de definitieve subsidieberekening vertragen en leiden tot een lager subsidiebedrag.
 
Hoe bewijst u de werkelijke omzet?
U kunt de volgende stukken uploaden:
  • btw-aangiften van de subsidieperiode (en de referentieperiode als de omzet verschilde van de aanvraag), óf
  • een duidelijke uitdraai van de omzet uit het boekhoudprogramma waarbij bedrijfsnaam, bedrag van de omzet en de periodes goed zichtbaar moeten zijn, óf
  • een goedgekeurde en gedeponeerde jaarrekening
Bron: rvo.nl

Zoekt u een specialist? Bekijk de pagina boekhouder Gorinchem.