Er is een fout in de software van de Belastingdienst ontdekt. Als u aangifte vennootschapsbelasting doet via de software van de Belastingdienst en er sprake is van een gebroken boekjaar 2020/2021 gebruikt het aangifteformulier een onjuist tarief.


Het deel van het boekjaar dat in 2021 valt heeft een onjuist tarief in het aangifteformulier. In 2021 wordt een tarief van 25% toegepast vanaf een belastbare winst van €245.000 (dat is de 2e schijf). In het formulier wordt dit tarief echter al toegepast vanaf een winst van €200.000. Dit kan er voor zorgen dat er een te hoog belastingbedrag berekend wordt.

De Belastingdienst is momenteel een oplossing aan het uitwerken. Bij het vaststellen van de voorlopige en definitieve aanslag wordt het juiste tarief toegepast, u hoeft dus zelf niets te doen.

Zoekt u een specialist? Bekijk de pagina boekhouder Gorinchem.