Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft de ‘Handreiking vaststellen compensatie ter voorkoming van een belaste schenking bij uitfasering pensioen in eigen beheer’ (versie 11 december 2020) gepubliceerd.
 
De handreiking behandelt diverse aspecten van compensatie ter voorkoming van de belaste schenking als gevolg van het prijsgeven van pensioen in het kader van uitfaseren van pensioen in eigen beheer.
 
De handreiking is gemaakt in samenwerking met de Kennisgroep Successiewet van de Belastingdienst.
 

Zoekt u een specialist? Bekijk de pagina boekhouder Gorinchem.