De BelastingTelefoon voert vanaf 1 juni gefaseerd een verbeterde verificatiemethode in.

Als u contact opneemt met de BelastingTelefoon, stelt de medewerker voortaan minstens 1 vraag over de naam-, adres- en woonplaatsgegevens, en minstens 1 vraag die betrekking heeft op uw dossier.

Invoerdatum
Als u ondernemer bent, dan krijgt u per 1 juni met deze nieuwe verificatie te maken. Later dit jaar gaat deze werkwijze ook voor particulieren gelden.

Redenen
De belangrijkste reden voor de nieuwe werkwijze is dat de BelastingTelefoon zorgvuldig wil omgaan met de gegevens van de persoon of het bedrijf waar het telefoongesprek over gaat. Daarnaast is het voor bellers makkelijker als wij hen overal op dezelfde manier helpen.