Wanneer berekent de Belastingdienst belastingrente over de aanslag inkomstenbelasting? En hoe hoog is het rentepercentage? De rentepercentages, de rekenmethode en enkele voorbeelden vindt u op een vernieuwde pagina op de website van de Belastingdienst.

Belastingplichtigen die vóór 1 mei aangifte doen, betalen in principe geen belastingrente. Toch zijn er situaties waarbij wel belastingrente wordt berekend. Aan de hand van een aantal voorbeelden legt de Belastingdienst uit wanneer belastingrente wel of niet van toepassing is.

Meer informatie
Op de pagina Belastingrente betalen bij inkomstenbelasting vindt u meer informatie. Wilt u liever meer informatie over onze diensten? Bekijk dan 1 van de volgende pagina’s: