Heeft u betalingsproblemen door de coronacrisis? Dan kunt u nog tot en met 30 september 2021 bijzonder uitstel van betaling aanvragen of verlengen. Het demissionair kabinet besloot op 25 juni 2021 dat u, als u gebruikmaakt van het bijzonder uitstel, de nog te betalen belasting pas vanaf 1 oktober 2022 hoeft af te lossen.
 
U krijgt daarvoor 60 maanden de tijd. U moet vanaf 1 oktober 2021 wel weer op tijd voldoen aan uw nieuwe betalingsverplichtingen.
 
Let op
Heeft u bijzonder uitstel van betaling heeft tot en met 30 september 2021? En moet u in oktober 2021 aangifte doen over het 3e kwartaal van 2021, september 2021 en/of de 10e vierwekenperiode? Dan zijn dit de tijdvakken waarover u voor het eerst niet alleen op tijd aangifte moet doen, maar ook weer op tijd moet betalen.
 
Het bedrag van de aangiften over het 3e kwartaal 2021 en september 2021 moet uiterlijk 31 oktober 2021 op de rekening van de Belastingdienst staan. Voor de 10e vierwekenperiode is de uiterste betaaldatum 10 november 2021.
 
Uitstel loopt af
Als het bijzonder uitstel afloopt vóór 1 oktober 2021, en u vraagt geen verlenging aan, dan moet u vóór 1 oktober 2021 weer op tijd aangifte doen en betalen.
 
Belastingen niet op tijd betaald
Als u sinds het eind van uw bijzonder uitstel niet alle belastingen op tijd heeft betaald, dan moet u dit alsnog doen vóór 1 oktober 2021. Lukt dat niet, vraag dan voor zo snel mogelijk verlenging aan van het bijzonder uitstel.
 
Invorderingsrente
Het tarief van de invorderingsrente die uw klant moet betalen nadat de betaaltermijn is verstreken, is tot en met 31 december 2021 verlaagd naar 0.01%. Normaal gesproken is deze rente 4%.
 
De invorderingsrente gaat stapsgewijs omhoog naar het oude niveau. Dit betekent dat op 1 januari 2022 het percentage invorderingsrente op 1% in plaats van op 4% wordt vastgesteld. Vervolgens gaat dit stapsgewijs omhoog tot 4% op 1 januari 2024.