De WOZ-waardering van uw onroerende zaken is van invloed op diverse fiscale regelingen, zoals de vermogensrendementsheffing, schenkbelasting, erfbelasting, afschrijving, het eigenwoningforfait en nog meer.

Gezien het belang van deze waardering is het zinvol te beoordelen of de gemeente deze waarde juist heeft vastgesteld. Omdat de gemeente in de praktijk niet elk pand afzonderlijk waardeert, bestaat er een reële kans dat de WOZ-waarde van uw pand niet juist is vastgesteld en dat u hierdoor teveel belasting betaalt of te weinig kunt afschrijven.

De WOZ-waarde kan middels een bezwaarprocedure worden gewijzigd. Vermoedelijk is voor u dit jaar de termijn waarbinnen bezwaar gemaakt kan worden verlopen. Wél bestaat er nog een mogelijkheid indien er sprake is van een mede-belanghebbende in de onroerende zaak. Ter illustratie:

X heeft een woning samen met Y. Gedurende januari ontvangt X de gemeentelijke aanslag met daarin de vaststelling van de WOZ-waarde. X is vergeten bezwaar in te dienen binnen de bezwaartermijn van 6 weken. In dit geval kan Y als mede-belanghebbende de gemeente verzoeken een nieuwe aanslag uit te reiken. Na ontvangst van de nieuwe aanslag heeft Y 6 weken de tijd om een bezwaarprocedure te starten.

Wilt u meer weten over het starten van een bezwaarprocedure om de WOZ-waarde te wijzigen? Neem dan contact met ons op.