Tijdens de pandemie zijn er vele mogelijkheden op digitaal vlak ontstaan. Waar sommige niet optimaal werken, zijn andere oplossingen wel degelijk handig. Een voorbeeld daarvan is het houden van een digitale algemene vergadering.

Een van de bepalingen uit de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie & Veiligheid maakte het mogelijk voor rechtspersonen om rechtsgeldig digitaal te vergaderen en besluiten te nemen. Per 1 februari 2023 geldt deze wet niet meer. Op grond van het Burgerlijk Wetboek is het verplicht fysiek te vergaderen. In de praktijk blijkt echter dat er veel behoefte is aan een digitale algemene vergadering. Hierdoor kunnen aandeelhouders van over de hele wereld deelnemen aan de vergadering.

Voor rechtspersonen wordt het daarom mogelijk om een volledig digitale algemene vergadering te houden. Dat wetgever komt met de ‘Wet digitale algemene vergadering privaatrechtelijke rechtspersonen’. Het uitgangspunt van de regeling is dat een online algemene vergadering zoveel als mogelijk gelijk moet zijn aan een fysieke vergadering. Van belang is wel dat degene die de algemene vergadering bijeen mag roepen, de machtiging heeft om de algemene vergadering digitaal te organiseren. Leden en aandeelhouders moeten met beeld én geluid kunnen deelnemen aan de vergadering en het woord kunnen voeren. Daarnaast moet de algemene leden- of aandeelhoudersvergadering vooraf instemmen met de optie om digitaal te vergaderen.

Wanneer deze wet definitief wordt en vanaf welke datum deze wet ingaat is nog niet duidelijk. Tot die tijd moeten algemene vergaderingen nog fysiek gehouden worden.

Meer nieuws

Wij houden je graag op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen op het gebied van administratieve, financiële- en belastingzaken.

Voor meer nieuws en actualiteiten, bekijk onze nieuwspagina.

Fiduro administratiekantoor

Wij helpen je graag verder!

Ben je op zoek naar een vaste partner voor je financiële administratie, loonadministratie of belastingen?

Stuur ons gerust een berichtje!