Op de derde dinsdag van september 2019 worden de Miljoennota, de Rijksbegroting en het Belastingpakket voor 2019 aangeboden aan de Tweede kamer.

Op dit moment weten wij niet precies met welke voorstellen het kabinet komt, maar op basis van de berichtgeving vanuit het Ministerie van Financiën en de media hebben wij hieronder een samenstelling gemaakt van de belangrijkste voorstellen die wij verwachten.

Bijtellingspercentage elektrische auto

Het bijtellingspercentage wordt vanaf heden fors verhoogd. Zo wordt de bijtelling voor nieuwe elektrische auto’s verdubbeld in 2020 naar 8 procent over de eerste €45.000 van de cataloguswaarde. In 2021 wordt dit verhoogd naar 12 procent over de eerste €40.000 van de cataloguswaarde en het streven is om in 2026 een bijtelling van 22 procent toe te passen voor de gehele cataloguswaarde, gelijk aan die van conventionele auto’s.

Beperking en/of uitstel tariefverlaging vennootschapsbelasting

In het belastingplan van 2019 is een stapsgewijze verlaging van de vennootschapsbelastingtarieven doorgevoerd.

Jaar 2019 2020 2021
Belastbaar bedrag

tot EUR 200.000

19,0% 16,5% 15,0%
Belastbaar bedrag

vanaf EUR 200.000

25,0% 22,55% 20,5%

Op basis van de berichtgeving in de media zal de verlaging van het toptarief voor het jaar 2020 worden teruggedraaid. Voor 2021 zou de verlaging van het toptarief worden beperkt tot 21,7%. Hieronder het te verwachten tariefstructuur:

Jaar 2019 2020 2021
Belastbaar bedrag

tot €200.000

19,0% 16,5% 15,0%
Belastbaar bedrag

vanaf €200.000

25,0% 25,0% 21,7%

Een geleidelijke verlaging van de zelfstandigenaftrek

De verwachting is dat de zelfstandigenaftrek wordt verlaagd van €7.280 naar €5.000. Dit heeft te maken met het voornemen van het kabinet om een lastenverlichting te realiseren voor de burgers. Ter financiering hiervan wordt naar verwachting niet alleen de verlaging van het toptarief in de vennootschapsbelasting uitgesteld en/of beperkt, maar zal er dus ook worden bezuinigd op de zelfstandigenaftrek.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

De verwachting is dat de kosten van het VOG niet meer onder de vrije ruimte valt. Daarnaast zullen de werkgevers meer tijd krijgen om de eindheffing te bepalen van de werkkostenregeling.

Vrije ruimte werkkostenregeling

Veel MKB-ondernemingen ervaren de beperking van de vrije ruimte als kwellend betreft vergoedingen en verstrekkingen die onder de werkkostenregeling vallen. Om hiermee rekening te houden wordt voor de eerste €400.000 van de loonsom het werkkostenbudget verhoogd naar 1,7%. Het werkkostenforfait blijft naar verwachting gelijk voor het resterende bedrag van de loonsom.

Starters op de woningmarkt

Voor starters moeten de mogelijkheden om een eigen woning te kopen worden gestimuleerd. In de media zijn verschillende berichten verschenen dat de verhuurderheffing wordt verlaagd en dat starters op de woningmarkt worden vrijgesteld van overdrachtsbelasting.

Verscherpen antimisbruikbepaling

De Nederlandse antimisbruikbepalingen in de vennootschaps- en dividendbelasting zal worden aangepast naar aanleiding van bepaalde uitspraken van het Hof van Justitie. Dit zal betekenen dat er niet alleen naar de tussenschakel zal worden gekeken bij de uiteindelijke fiscale gerechtigden.

Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

De reden voor de maatregel is voornamelijk om uitstel- en belastingafstel door aanmerkelijk-belanghouders tegen te gaan. Door bovenmatige gelden als lening aan de eigen vennootschap te onttrekken in plaats van dividend of loon te genieten, wordt de belastingheffing op dat moment voorkomen.  Het wetsvoorstel sluit de belastingheffing aan op het beschikkingsmoment van deze gelden, waardoor aanmerkelijk-belanghouders box-2 belasting betalen op het moment dat ze meer dan 500.000 euro lenen van hun vennootschap.

Zoekt u een specialist? Bekijk de pagina boekhouder Gorinchem.