Door de coronacrisis is het mogelijk dat ouders minder hebben gewerkt dat ze hadden verwacht. Door een verruiming van het aantal uren kinderopvang wordt voorkomen dat ouders als gevolg van het minder werken in de problemen komen.

De hoogte van de kinderopvangtoeslag is afhankelijk van onder andere het aantal gewerkte uren van de ouders. Hoe hoger het aantal gewerkte uren, hoe hoger het aantal uren kinderopvang waarvoor zij kinderopvangtoeslag kunnen ontvangen.

Ouders kunnen in 2021 kinderopvangtoeslag krijgen voor alle opvanguren die zij hebben doorbetaald. De hoogte van de toeslag hangt daarom niet af van het aantal gewerkte uren.

Tijdens de sluiting van de kinderopvang heeft het kabinet gevraagd aan de ouders om de rekening door te blijven betalen. De ouders kregen echter geen dienst voor het bedrag dat zij betaalden. Daarom heeft het kabinet nu deze tegemoetkoming bedacht.

Ouders die vragen hebben over deze maatregel kunnen contact opnemen met de Belastingtelefoon (0800 – 0543)

Zoekt u een specialist? Bekijk de pagina boekhouder Gorinchem.