Heeft u een box 3 vermogen boven de geldende vrijstelling? Dan is het belangrijk stil te staan bij de forse belastingdruk die daar op dit moment op rust. Zeker wanneer dit vermogen (overwegend) in spaargeld zit, staat het forfaitair rendement niet in verhouding tot het werkelijk gerealiseerde rendement over dit kapitaal. Hierdoor kan de belastingdruk in box 3 oplopen tot meer dan 100%!

Om dit te voorkomen dient een deel van het vermogen uit box 3 worden gehaald. Dit kan bijvoorbeeld door inbreng van kapitaal in een besloten vennootschap of een open fonds voor gemene rekening. Zo'n fonds is eenvoudig tot stand te brengen (niet notarieel) en kent geen publicatieplicht. Aangezien de peildatum voor Box 3 valt op 1 januari is spoedige actie vereist!

Tom en Ruud richten een open FGR op. Tom wordt participant 1 en Ruud participant 2. Tom wordt beheerder van het fonds en opent op zijn naam een bankrekening. Tom en Ruud brengen ieder € 500.000 in en storten dit bedrag op de geopende bankrekening. De rente op deze rekening bedraagt 1% per jaar (€ 10.000).

De berekening. Er is sprake van een open FGR dus is het FGR belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting en is 20% vennootschapsbelasting verschuldigd over het resultaat, zijnde € 2.000 (20% x € 10.000). Na deze heffing resteert een uit te keren bedrag van € 8.000 (€ 10.000 -/- € 2.000). Dit bedrag wordt belast tegen 25% inkomstenbelasting, zijnde € 2.000. In totaal heeft er een heffing plaatsgevonden van € 2.000 vennootschapsbelasting + € 2.000 inkomstenbelasting = € 4.000.

In vergelijking met box 3. Indien het geld op een gewone spaarrekening in box 3 had gestaan (regels 2017) was de belastingheffing als volgt € 13.471. Een belastingbesparing van € 9.471 (per jaar). Daarbij hebben we het heffingsvrije vermogen buiten beschouwing gelaten

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact met ons op voor meer informatie of bekijk één van de volgende pagina's:

Meer nieuws

Wij houden je graag op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen op het gebied van administratieve, financiële- en belastingzaken.

Voor meer nieuws en actualiteiten, bekijk onze nieuwspagina.

Fiduro administratiekantoor

Wij helpen je graag verder!

Ben je op zoek naar een vaste partner voor je financiële administratie, loonadministratie of belastingen?

Stuur ons gerust een berichtje!