De Algemeen Werkloosheidsfondspremie (AWf-premie) wordt verlaagd vanaf 1 augustus 2021. Dat heeft het kabinet bekendgemaakt. De hoge premie gaat van 7,7% naar 5,34%. De lage premie gaat van 2,7% naar 0,34%. Deze verlaging hangt samen met het intrekken van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK).
 
Voor werkgevers die per maand, half jaar of jaar aangifte loonheffingen doen, geldt de lagere premie voor het loon dat een werknemer vanaf 1 augustus 2021 geniet. Voor werkgevers die per 4 weken loonaangifte doen, geldt de premieverlaging voor het loon dat vanaf 16 augustus 2021 (periode 9) wordt genoten.
 
Wanneer past u de nieuwe premiepercentages toe?
U gebruikt het premiepercentage dat geldt op het genietingsmoment van het loon. Hieronder leest u hoe u dit verwerkt in de aangifte in verschillende situaties.
 
Uw werknemer krijgt per maand loon en u doet aangifte per maand
Voor het loon dat uw werknemer vanaf 1 augustus geniet, geldt het nieuwe percentage.
 
Doet u een nabetaling die ziet op een periode vóór 1 augustus?
  • Als u de 'loon-in-systematiek' gebruikt, ligt het genietingsmoment in augustus. U past dus het nieuwe percentage toe.
  • Als u de 'loon-over-systematiek' gebruikt, ligt het genietingsmoment vóór 1 augustus. U corrigeert uw eerdere aangifte en past daarbij het oude percentage toe.
Uw werknemer krijgt per 4 weken loon en u doet aangifte per 4 weken
Voor het loon dat uw werknemer vanaf 16 augustus geniet, geldt het nieuwe percentage.
 
Doet u een nabetaling die ziet op een periode vóór 16 augustus?
  • Als u de 'loon-in-systematiek' gebruikt, ligt het genietingsmoment op of na 16 augustus. U past dus het nieuwe percentage toe.
  • Als u de 'loon-over-systematiek' gebruikt, ligt het genietingsmoment vóór 16 augustus. U corrigeert uw eerdere aangifte en past daarbij het oude percentage toe.
Uw werknemer krijgt per week loon en u doet aangifte per 4 weken
De premieverlaging gaat in vanaf 16 augustus:
  • Voor weeklonen die uw werknemer geniet vanaf week 33, geldt het nieuwe percentage.
  • Voor weeklonen die uw werknemer geniet in week 31 en 32, geldt het oude percentage.
Uw werknemer krijgt per jaar loon en u doet aangifte per jaar
Wanneer u het nieuwe of oude percentage toepast, hangt af van het genietingsmoment van het loon:
  • Als uw werknemer het jaarloon geniet op of na 1 augustus, past u het nieuwe percentage toe op het totale loon.
  • Als uw werknemer het jaarloon geniet vóór 1 augustus, past u het oude percentage toe op het totale loon.
Uw werknemer krijgt per maand loon en u doet aangifte per half jaar of jaar
Wanneer u het nieuwe of oude percentage toepast, hangt af van het genietingsmoment van het loon:
  • Voor lonen die uw werknemer geniet op of na 1 augustus, geldt het nieuwe percentage.
  • Voor lonen die uw werknemer geniet vóór 1 augustus, geldt het oude percentage.
Herzien van de AWf-premie over een aangiftetijdvak vóór de verlaging
Bij een herziening van de AWf-premie van laag naar hoog moet u het hoge premiepercentage betalen dat gold in het tijdvak waarover u de eerdere aangifte deed.
 

Zoekt u een specialist? Bekijk de pagina boekhouder Gorinchem.

Meer nieuws

Wij houden je graag op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen op het gebied van administratieve, financiële- en belastingzaken.

Voor meer nieuws en actualiteiten, bekijk onze nieuwspagina.

Fiduro administratiekantoor

Wij helpen je graag verder!

Ben je op zoek naar een vaste partner voor je financiële administratie, loonadministratie of belastingen?

Stuur ons gerust een berichtje!