Heeft u een bedrijf dat veel energie verbruikt en zijn uw energiekosten een groot deel van uw totale kosten? Vanaf 21 maart is het mogelijk om de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) aan te vragen.

De TEK-regeling is een tijdelijke steun om de hoge energierekeningen te betalen. Deze hulp kunt u krijgen over de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. Aanvragen kan van 21 maart tot en met 2 oktober 2023. De regeling moet nog worden goedgekeurd door de Europese Commissie (EC). Vooruitlopend op deze goedkeuring neemt het RVO aanvragen wel alvast in behandeling. Wordt uw aanvraag goedgekeurd? Dan vindt uitbetaling wel pas plaats na het akkoord van de EC.

De hoogte van de TEK is 35% van het bedrag dat u meer betaalt aan energiekosten dan de drempelprijs, met een maximum van €160.000. De drempelprijs is €1,19 per m3 gas en €0,35 per kWh elektriciteit. Dit is inclusief energiebelasting en ODE, maar exclusief btw.

U kunt de TEK-regeling aanvragen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • De energiekosten bedragen minimaal 7% van de totale omzet
  • U heeft een zakelijk energiecontract
  • Uw heeft een mkb-onderneming en de onderneming is uiterlijk op 31 december 2022 ingeschreven bij KvK
  • U heeft maximaal 250 medewerkers en uw omzet is minder dan €50 miljoen per jaar

De TEK vraagt u aan via onderstaand link. Hiervoor heeft u E-Herkenning niveau 3 nodig. Als u zzp’er bent of een eenmanszaak hebt, kan het ook met DigiD.

https://mijn.rvo.nl/tek