Bij veel ondernemers in het midden- en kleinbedrijf ontbreekt het vaak aan tijd om uit te zoeken hoe ze energie kunnen besparen en de CO2-uitstoot van hun bedrijf kunnen verlagen. Ondernemers kunnen voor verduurzaming van hun bedrijf een subsidie krijgen van de overheid.
 
De subsidie is beschikbaar voor mkb-bedrijven met een relatief laag energieverbruik die niet onder de Energiebesparingsplicht vallen. Mkb-ondernemers krijgen bijvoorbeeld subsidie als ze door een energieadviseur een professioneel advies laten opstellen. Deze adviseur zoekt per bedrijf uit wat de beste manier is om energie te besparen en de CO2-uitstoot te beperken van zowel het bedrijfspand als de bedrijfsvoering.
 
Ook kunnen mkb-ondernemers subsidie aanvragen voor ondersteuning bij het uitvoeren van de maatregelen. Denk aan het inschakelen van een accountant of projectleider voor het inkooptraject van de maatregelen en het regelen van financiering.
 
Aanvragen
Het aanvragen van de subsidie kan van 1 oktober 2021 tot en met 30 september 2022 bij de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO).
 
Meer informatie
Op de internetsite van RVO leest u meer over de Subsidie Verduurzaming MKB. Daar vindt u ook een stappenplan voor het aanvragen van subsidie.

Zoekt u een specialist? Bekijk de pagina boekhouder Gorinchem.