Bent u in het 2e kwartaal van 2021 geraakt door de coronamaatregelen? U kunt vanaf 25 juni 2021 de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL Q2 2021) aanvragen. Het subsidiepercentage is nu 100% (was 85%).
 
Ondernemers kunnen nu kiezen tussen 2 referentieperioden: het 2e kwartaal van 2019 of het 3e kwartaal van 2020. Daardoor kunnen startende ondernemers die voor 30 juni 2020 zijn ingeschreven in het Handelsregister ook TVL Q2 aanvragen.
 
Voorwaarden
Ondernemers kunnen op 25 juni 2021 vanaf 8.00 uur een aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) bij een minimaal omzetverlies van 30% en minimaal € 1.500 vaste lasten per kwartaal. Het minimum subsidiebedrag is € 1.500. Voor mkb-bedrijven (tot en met 250 werknemers) is het maximum subsidiebedrag € 550.000. Voor grote bedrijven met meer werknemers is dat eenmalig € 1.200.000. Voor de land- en tuinbouwsector blijft er een opslag voor speciale kosten voor het in leven houden van dieren en gewassen.
 
Aanvragen
Op de internetsite van RVO kunt u voor uw klant de TVL Q2 2021 aanvragen.
 

Zoekt u een specialist? Bekijk de pagina boekhouder Gorinchem.