In de afgelopen coronatijd heeft u uitstel van belasting aan kunnen vragen. Deze opgebouwde belastingschuld moet terug betaald worden. De eerste informatieve brief hierover krijgt u in april van de Belastingdienst.

In de brief staat een overzicht van de opgebouwde belastingschulden per 31 januari 2022. In augustus zal er een tweede brief worden verstuurd met een nieuw overzicht. Aan de brief en het overzicht kunnen geen rechten ontleent worden, het overzicht is slechts informatief.

Voor ondersteuning bij het aflossen kan hulp van de gemeente ingeschakeld worden als u zzp’er of eigenaar/maat/vennoot van een van de volgende bedrijfsvormen bent:

  • Eenmanszaak
  • Maatschap
  • Vof/Cv

Als u verwacht niet aan uw betalingsverplichting te kunnen voldoen staat er in de brief wat u dan moet doen.

Op uiterlijk 1 oktober 2022 moet u beginnen met het aflossen van de opgebouwde belastingschuld. De aflossingstermijn is 60 maanden.

De invorderingsrente bedraagt 0,01% tot en met juni 2022. Daarna wordt deze geleidelijk verhoogd tot het oorspronkelijke niveau dat gold voorafgaand aan de coronacrisis. Vanaf 1 juli 2022 is het percentage vastgesteld op 1%. Op 1 januari 2023 wordt de invorderingsrente 2%, op 1 juli 2023 gaat de invorderingsrente omhoog naar 3%. Pas vanaf 1 januari 2024 is de invorderingsrente op het oorspronkelijke niveau van 4%.

In april 2022 publiceert de Belastingdienst een online rekenhulp voor ondernemers om een indicatie te krijgen van de betaaltermijnen van de opgebouwde schuld.

Meer informatie vind u op:

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat/documenten/kamerstukken/2022/02/25/kamerbrief-over-steunpakket-in-het-eerste-kwartaal-van-2022

Meer informatie? Wij helpen u graag met belastingadvies.