In deze publicatie een toelichting op ‘Ongebruikelijke transacties’. In deze rubriek lichten we een ongebruikelijke transactie uit de praktijk toe. Transacties die Bureau Financieel Toezicht (BFT) aantrof tijdens een controle, gemeld zijn door de fiscaal dienstverlener of die op een andere manier aan het licht kwamen. 

1. Ongebruikelijke transacties: witwassen via leningen 

De eigenaar van een restaurant had jaren achter elkaar leningen van zijn personeel gekregen. Van aflossing kwam het echter niet en het saldo van de leningen liep ieder jaar alleen maar op. Er werd geen rente in rekening gebracht en er waren geen zekerheden.

Genoeg omstandigheden om de leningen als ongebruikelijk te bestempelen, zeker in het licht van het feit dat op de bovenverdieping van het restaurant een gigantische hennepplantage werd aangetroffen.

Lees in het artikel ook over het belang van melden.

2. Ongebruikelijke transacties: luxe auto’s contant betaald 

In deze casus voerde BFT onderzoek uit bij een administratiekantoor met als klant een handelaar in luxe auto’s. Diens klanten rekenden de aangekochte auto’s in heel veel gevallen contant af en daarbij ging het meestal om bedragen van meer dan € 25.000.

Voor iedereen die beroeps- of bedrijfsmatig goederen verkoopt geldt de meldplicht. De autohandelaar hield zich niet aan die plicht. Dit was voor het administratiekantoor aanleiding om melding te doen van de ongebruikelijke transacties bij de Financiële inlichtingen eenheid (FIU-Nederland).

Lees het gehele verhaal.

3. Ongebruikelijke transacties: vermenging zakelijke en privé-activiteiten 

De onderzoeker in deze casus liep tegen een opmerkelijke notitie aan. De klant, een handelaar in 2e hands auto’s, had zijn boekhouder via een notitie verzocht over 2015
€ 40.000 en over 2016 € 75.000 omzet bij te tellen. Tegenover deze omzet stonden volgens de ondernemer (niet gespecificeerde) inkopen van € 15.000 en € 25.000. Hierdoor werd de winst over 2015 met € 25.000 en over 2016 met € 50.000 verhoogd.

Het administratiekantoor heeft vanwege het ongebruikelijke en ondoorzichtige karakter van de transacties een melding van ongebruikelijke transacties bij FIU-Nederland gedaan.

De melding is waarschijnlijk het ontbrekende puzzelstukje.

In het bericht leest u van welke puzzel.

4. Ongebruikelijke transacties: krantenbericht ‘Fraude bij garagebedrijf’ 

Een administratiekantoor kreeg geen aansluiting in de goederenbeweging van de auto’s van een garagebedrijf. Verschillende auto’s waren wel ingekocht maar niet verkocht en andersom. De eigenaar van het garagebedrijf promoveerde een werknemer. Die ging meer verdienen dan hem. Rond de datum van salarisuitbetaling werden contante bedragen op de bankrekening van het garagebedrijf gestort.

Op vragen van het administratiekantoor over deze gang van zaken gaf de klant geen antwoord. Het kantoor nam afscheid van de klant maar verzuimde een ongebruikelijke transactie in de zin van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bij de FIU-Nederland te melden.

Welke sancties vervolgens door BFT werden opgelegd leest u in het bericht.

5. Ongebruikelijke transacties: vermoeden verband terrorisme 

In deze casus voegt BFT gegevens uit verschillende bronnen bij elkaar: gegevens uit een onderzoek bij een administratiekantoor, uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en een bericht uit de krant. Het vermoeden is groot dat een stichting X banden heeft met vermoedelijke financiers van terrorisme.

Algemeen
Op grond van de Wwft bent u verplicht ongebruikelijke transacties te melden. U hoeft niet zelf vast te stellen dat sprake is van witwassen in strafrechtelijke zin.

Zoekt u een specialist? Bekijk de pagina boekhouder Gorinchem.

Meer nieuws

Wij houden je graag op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen op het gebied van administratieve, financiële- en belastingzaken.

Voor meer nieuws en actualiteiten, bekijk onze nieuwspagina.

Fiduro administratiekantoor

Wij helpen je graag verder!

Ben je op zoek naar een vaste partner voor je financiële administratie, loonadministratie of belastingen?

Stuur ons gerust een berichtje!