Adviesbureaus benaderen werkgevers met het voorstel om een ‘premiescan’ uit te voeren. Sommige adviesbureaus maken hierbij in een aantal gevallen gebruik van vervalste doelgroepverklaringen om premiekortingen te claimen voor werkgevers. Hierdoor kunnen werkgevers teveel premiekortingen ontvangen.

Adviesbureaus, zogenoemde facilitators, benaderen bedrijven met het voorstel om te controleren of de werkgever misschien vergeten is bepaalde premiekortingen toe te passen. Dit doen ze op basis van no cure no pay. Het adviesbureau ontvangt een percentage van het bedrag aan premiekorting dat de werkgever naar aanleiding van de ‘premiescan’ incasseert.

De malafide facilitator gebruikt in een aantal gevallen vervalste doelgroepverklaringen om te bewijzen dat er recht op premiekorting bestaat. Op basis van deze ‘bewijsstukken’ dient de werkgever correctieberichten in en vraagt een deel van de ‘teveel’ afgedragen premie werknemersverzekeringen terug. De werkgever is en blijft zelf verantwoordelijk voor de afdracht van de juiste loonheffingen. Dit betekent dat de Belastingdienst de teveel ontvangen premiekortingen terugvordert en eventueel een boete oplegt.

Combiteam Aanpak Facilitators
Het Combiteam Aanpak Facilitators (CAF) van de Belastingdienst doet onderzoek naar een aantal adviesbureaus dat deze premiescan uitvoert. Daarnaast doet de Belastingdienst aanvullend onderzoek bij werkgevers die mogelijk – rechtstreeks of via een facilitator – ten onrechte premiekortingen hebben gekregen.

Benieuwd of u recht heeft op premiekorting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op of verkrijg meer informatie op één van de volgende pagina’s: