Deze keer een ongebruikelijke transactie die gaat over de financiering van terrorisme. Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) verzamelt gegevens tijdens een onderzoek bij een administratiekantoor. BFT voegt dit bij gegevens uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en een bericht uit de krant. Het vermoeden is groot dat stichting X banden heeft met vermoedelijke financiers van terrorisme.

Uit een onderzoek door het BFT bij een administratiekantoor en uit gegevens van het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat onder andere de heer A zitting neemt in het bestuur van Stichting X. Een publicatie in een landelijke krant van 1 december 2016 beschrijft dat de heer A ook penningmeester en medeoprichter is van een Zwitserse vereniging Y. Naast de heer A zitten in het bestuur van vereniging Y enkele personen die in verband worden gebracht met terrorismefinanciering.

Zo neemt de heer B zitting in het bestuur van vereniging Y. De heer B is sinds 2017 opgenomen op de sanctielijst van het Amerikaanse ministerie van Financiën. Hij zamelt namelijk geld in voor een terroristische organisatie. Deze terroristische organisatie is nauw verbonden met Al-Qaida. Verder is de heer C, uit Bosnië, bestuurder van vereniging Y. Hij wordt in eigen land vervolgd voor het rekruteren van jihadstrijders.


De heer D, een politicus uit Jemen, zit ook in het bestuur van vereniging Y. Hij staat sinds 2013 op de sanctielijst van het Amerikaanse ministerie van Financiën. D staat op deze lijst omdat hij wordt gezien als een belangrijk persoon binnen Al-Qaida op het Arabische schiereiland. Zo zou hij geld inzamelen voor terroristische acties die Al-Qaida uitvoert.

D is daarnaast actief als fondsenwerver voor vereniging Z uit Qatar. Dit is een goededoelenorganisatie uit het netwerk van vereniging Z en een grote en invloedrijke salafistische liefdadigheidsorganisatie.

Het BFT heeft van het administratiekantoor een auditfile van Stichting X, boekjaar 2015, ontvangen. Hieruit blijkt dat Stichting X in dat jaar 4 donaties heeft ontvangen van vereniging Z uit Qatar.

Een verklaring of toelichting voor deze transacties is niet aangetroffen in het dossier.

Volgens het BFT is sprake van een hoger risico op witwassen en financiering van terrorisme. Stichting X heeft via vereniging Y en vereniging Z banden met vermoedelijke financiers van terrorisme. Van die laatstgenoemde Qatarese organisatie ontving Stichting X in korte tijd aanzienlijke donaties.

In deze rubriek lichten wij een ongebruikelijke transactie uit de praktijk toe. Transacties die Bureau Financieel Toezicht aantrof tijdens een controle, gemeld door de fiscaal dienstverlener of die op een andere manier aan het licht kwamen.

Meer nieuws

Wij houden je graag op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen op het gebied van administratieve, financiële- en belastingzaken.

Voor meer nieuws en actualiteiten, bekijk onze nieuwspagina.

Fiduro administratiekantoor

Wij helpen je graag verder!

Ben je op zoek naar een vaste partner voor je financiële administratie, loonadministratie of belastingen?

Stuur ons gerust een berichtje!