De FIOD heeft op 31 oktober en op 7 november in 2 strafrechtelijke onderzoeken 3 woningen in Leiden, Rockanje en Delft doorzocht. De verdachten zijn een man van 66 en 2 broers van 49 en 46 jaar. Zij worden verdacht van het niet verstrekken van gevraagde gegevens en het doen van onjuiste aangiften inkomstenbelasting.

Met deze 2 strafrechtelijke onderzoeken heeft de FIOD een start gemaakt in een reeks onderzoeken naar Nederlanders die weigeren om desgevraagd inlichtingen te verstrekken aan de Belastingdienst over hun buitenlands vermogen. De onderzoeken staan onder leiding van het Functioneel Parket.

Zwitserse bankrekeningen

In 2015 heeft de Belastingdienst een groepsverzoek gedaan aan de Zwitserse overheid inzake een Zwitserse bank. In dit verzoek zijn gegevens gevraagd van een bepaalde groep Nederlandse rekeninghouders die klant zijn bij die bank. De Belastingdienst heeft van de Zwitserse overheid informatie ontvangen van bankrekeningen die werden aangehouden door Nederlandse ingezetenen.

De Belastingdienst heeft de rekeninghouders die het vermogen op die buitenlandse rekeningen niet hebben opgenomen in de aangifte inkomstenbelasting, schriftelijk om gegevens en inlichtingen gevraagd.