De eerste uitgave van de ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2023’ is beschikbaar.

Elk jaar wordt er een ‘Nieuwsbrief Loonheffingen’ beschikbaar gesteld door de Belastingdienst. De nieuwsbrief voor 2023 is momenteel al te downloaden. In de nieuwsbrief vindt u informatie over de nieuwe regels die vanaf 1 januari 2023 gelden voor de loonheffingen. Die regels gelden voor het inhouden en betalen van de loonheffingen.

De tarieven, bedragen en percentages voor 2023 zijn in een aparte cijferbijlage te vinden.

Beide kunt u downloaden via: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/nieuwsbrief-loonheffingen-2023