Een nieuwe bv die een natuurlijk persoon heeft als aandeelhouder, is altijd inhoudingsplichtig voor de loonbelasting/premies volksverzekeringen. Is uw bv na 1 april 2018 opgericht? Dan ontvangt u automatisch een loonheffingennummer en moet u periodiek aangiften loonheffingen indienen.

De reden hiervoor is dat voor een persoon die een aanmerkelijk belang heeft en werkzaamheden voor de bv verricht, de gebruikelijkloonregeling geldt. Het gebruikelijk loon moet de bv aangeven in de aangifte loonheffingen.

Nihilaangifte
Als de bv een uitnodiging heeft ontvangen om aangifte loonheffingen te doen, moet u altijd een aangifte indienen. Als de bv geen gebruikelijk loon hoeft aan te geven, dient u een nihilaangifte in.

Meer informatie over nihilaangiften leest u in hoofdstuk 11.2.3 van het Handboek Loonheffingen.

Boete
Dient u geen aangifte in terwijl de bv wel aangifteplicht heeft? Dan ontvangt de bv een aangifteverzuimboete. Meer informatie hierover leest u in hoofdstuk 11.5.2 van het Handboek Loonheffingen.

Let op!
Neemt de bv werknemers in dienst die verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen? Dan moet u dit doorgeven aan de Belastingdienst. Gebruik hiervoor het formulier Melding loonheffingen premies werknemersverzekeringen betalen.