Tussen 10 en 31 oktober 2019 ontvingen bijna 1.3 miljoen eenmanszaken een nieuw btw-identificatienummer (btw-id). In dat nummer is het burgerservicenummer (BSN) niet verwerkt.

Het btw-id is alleen nog naar het bedrijf te herleiden. Zo is de privacy van ondernemers met een eenmanszaak beter gewaarborgd. In dit bericht leest u antwoorden op de vragen: wanneer moet u het btw-id gaan gebruiken? Leveranciers en klanten, moeten die ook het btw-id gaan gebruiken? Wat gebeurt er met het oude omzetbelastingnummer?

Het btw-id vermeldt de ondernemer vanaf 1 januari 2020 op zijn facturen, internetsite en gebruikt het voor contacten met klanten en leveranciers. Ook aanpassing van het nummer in de software is nodig. Het btw-id is een persoonlijk, uniek nummer en bestaat net als nu uit: NL – 9 cijfers – B – 2 cijfers. Het verschil is dat de 9 cijfers niet langer gerelateerd zijn aan het BSN en het controlenummer na de B een willekeurig getal is.

Het BSN-gerelateerde omzetbelastingnummer (ob-nummer) blijft u gebruiken bij contact met de Belastingdienst rond de afhandeling van de omzetbelasting. De ondernemer ziet het ob-nummer terug op het portaal als hij btw-aangifte doet. En het staat in de brieven over de omzetbelasting die u van de Belastingdienst ontvangt.

Klanten en leveranciers

Het btw-id identificeert u als btw-plichtig ondernemer. Het geeft aan dat u btw in rekening mag brengen. Daarnaast gebruiken uw klanten het btw-id om met de EU-zoekmachine VIES na te gaan of een bedrijf ingeschreven is voor handelstransacties met bedrijven in andere EU-landen. Het huidige btw-id (na 1 januari ob-nummer) staat vanaf 1 januari 2020 niet meer in VIES. De onderneming is vanaf die datum onder het nieuwe btw-id te vinden in VIES. Voor de Belastingdienst is de historische informatie wel zichtbaar in VIES.

Leveranciers gebruiken het btw-id in hun administratie om er zeker van te zijn dat u een btw-plichtige ondernemer bent. Leveranciers kunnen het btw-id bijvoorbeeld gebruiken om btw aan u te verleggen. Leveranciers gebruiken ook het btw-id om uw bedrijf in VIES te controleren op inschrijving.

Als u als eenmanszaak intracommunautair inkoopt/verwerft, dan moet vanaf 1 januari 2020 de buitenlandse leverancier uw btw-id op zijn factuur vermelden. Krijgt u in 2020 een factuur voor prestaties die de EU-leverancier al in 2019 heeft verricht? En staat op deze factuur toch het ob-nummer? Dan hoeft u de leverancier niet te vragen om een factuur met het nieuwe btw-id.

MOSS

Ook in de regeling Mini One Stop Shop (MOSS) moet u vanaf 1 januari 2020 het btw-id gebruiken. U krijgt in 2019 nog 2 brieven over de aanpassing van het btw-id voor de MOSS: eind november een afmeldingsbrief en begin december een aanmeldingsbrief. U bent niet af- en later weer aangemeld voor de MOSS-regeling. U krijgt deze brieven omdat de Belastingdienst het btw-id voor de MOSS aanpast.

Artikel 23

Beschikt u als eenmanszaak over een vergunning artikel 23 van de Wet op de omzetbelasting 1968? Dan ontvangt u in het 4e kwartaal van 2019 van de Belastingdienst een nieuwe vergunning met het nieuwe btw-id.

Heeft u het btw-identificatienummer in de toekomst wel nodig omdat u btw-belaste leveringen of diensten gaat verrichten? Neem dan contact op met de Belastingdienst.

Nieuwe KOR en Vrijgestelden

Ondernemers die vrijgesteld zijn van btw of gebruik maken van de nieuwe KOR hebben in het verleden een btw-nummer ontvangen. Daarom hebben zij ook dit nieuwe btw-id nummer ontvangen. Zij hoeven hier niets mee te doen, behalve de brief met het btw-id goed te bewaren mochten zij deze in de toekomst nodig hebben. Bijvoorbeeld als ze goederen of diensten gaan leveren die met btw zijn belast.

Zoekt u een specialist? Bekijk de pagina boekhouder Gorinchem.