Het Ministerie van Financiën start dit jaar een serie nieuwe onderzoeken. Het doel is om het belastingsysteem voor burgers, bedrijven en de Belastingdienst te vereenvoudigen. Bij de onderzoeken betrekt het ministerie wetenschappers van verschillende disciplines, maatschappelijke organisaties en uitvoerders. 

De serie bestaat uit een zestal nieuwe onderzoeken, namelijk: 

  • toekomstbestendige belastingmix met een eerlijke verdeling van de belastingdruk
  • het belasten van inkomsten uit digitale platforms
  • het belasten van inkomens van directeuren-grootaandeelhouders
  • de toekomst van de vennootschapsbelasting
  • milieubelastingen en grondslagerosie
  • vereenvoudiging van de uitvoering door de Belastingdienst

Met deze onderzoeken wil het ministerie in kaart brengen of de huidige belastingen en heffingen nog steeds bijdragen aan de kwaliteit van onze samenleving. Wat kan beter? Hoe is de belastingdruk verdeeld over verschillende groepen in de samenleving, zoals tweeverdieners, eenverdieners, grote en kleine bedrijven?

Het betrekken van wetenschappers van verschillende disciplines, maatschappelijke organisaties en uitvoerders leidt in 2020 tot een brede analyse. Dit levert, samen met de uitkomsten van nu al lopende trajecten, bouwstenen op voor een beter belastingstelsel.

Bron: Rijkoverheid