Het kabinet wil werken lonender maken en voert daarom een extra verhoging door van het bruto minimumloon. De reguliere halfjaarlijkse indexatie wordt verhoogt met een bijzondere verhoging van het wettelijk minimumloon (WML).

Door de uitzonderlijk hoge inflatie en de gevolgen daarvan, heeft het kabinet besloten om het minimumloon in één keer te verhogen. Naast de halfjaarlijkse indexatie wordt het minimumloon met een extra 8,05% verhoogd. Dit komt totaal uit op 10,15%.

Het verhogen van de minimumlonen is nodig om mensen met lagere en midden inkomens perspectief te bieden en (gedeeltelijk) te beschermen tegen financiële tegenslagen. De aanpassing van het minimumloon kan vanwege de bijzondere omstandigheden worden geregeld via een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) in plaats van een wetswijziging. Ook alle gekoppelde uitkeringen, zoals de bijstand en de Wajong zullen automatisch meestijgen.

Bij een volledig dienstverband is het wettelijk brutominimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder, vanaf 1 januari 2023:

  • € 1.934,40 per maand (nu € 1.756,20)
  • € 446,40 per week (nu € 405,30)
  • € 89,28 per dag (nu € 81,06)

Voor meer informatie en de volledige loontabel per 1-1-2023 zie:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2022-381.html#d17e1984

Meer advies over personeelszaken? Lees het hier.