Intermediairs zijn verplicht vanaf 1 juli 2020 grensoverschrijdende constructies te melden. De informatie moet u uiterlijk 31 augustus 2020 aan de Belastingdienst hebben geleverd. De aan te leveren informatie gaat terug tot 25 juni 2018. Maar wat moet u nu precies vastleggen?

In het geval er sprake is van een mogelijke agressieve grensoverschrijdende belastingconstructie moet u per 25 juni 2018 de volgende informatie gaan vastleggen:

  • de identiteit van de belastingplichtigen en de tussenpersonen en, indien aanwezig, de gelieerde partijen van de belastingplichtige en de tussenpersonen,
  • een beschrijving van welke van de bovenstaande kenmerken in de structuur worden gebruikt,
  • een beschrijving van de structuur en, in abstracte termen, een omschrijving van de zakelijke activiteiten,
  • de (voorgenomen) implementatiedatum van de structuur,
  • een uiteenzetting van de nationale belastingvoorzieningen die het belastingvoordeel creëren (voor zover van toepassing),
  • de waarde van de transacties in de structuur, en
  • de identificatie van de andere in de structuur betrokken lidstaten, en alle betrokken entiteiten in die lidstaten.

Mogelijk dat u een beroep doet op het verschoningsrecht, dan gaat de meldplicht over op uw klant.

Meer informatie leest u op de internetsite van de Rijksoverheid.