Verricht u werkzaamheden voor landbouwers, veehouders, tuinbouwers en bosbouwers? Houdt u er dan rekening mee dat met ingang van 1 januari 2018 deze werkzaamheden niet langer onder het verlaagde btw-tarief van 6% vallen.

Dit is een gevolg van de afschaffing van de btw-landbouwregeling.

De toelichting op Tabel 1 bij de Wet op de omzetbelasting 1968 is onder andere op dit punt bijgewerkt. Post b 13 (diensten aan landbouwers, veehouders, tuinbouwers en bosbouwers) en Bijlage 2 (diensten van boekhoud- en belastingadviesbureaus) zijn vervallen.

In Tabel 1 staan de goederen en diensten waarvoor het verlaagde btw-tarief van 6% geldt.

Overige wijzigingen
Lees de volledige tekst van alle wijzigingen in de Staatscourant.