Mogelijk heeft u een bedrag aan kindgebonden budget heeft gemist. In dit bericht geven wij u een update over de stand van zaken.

Krijgt u alsnog kindgebonden budget? Dat zoekt de Belastingdienst dit de komende tijd voor u uit. U hoeft hiervoor niets te doen.

2018 en 2019 eerst
De Belastingdienst is nu bezig met de jaren 2018 en 2019. Uiterlijk in november 2019 is de Belastingdienst hiermee klaar. Daarna begint de Belastingdienst met de jaren 2013 tot en met 2017.

U krijgt een beschikking voor ieder jaar waarin u toch recht had op kindgebonden budget. Daarin ziet u of de Belastingdienst nog een bedrag uitbetaalt. U kunt binnenkort al bericht krijgen, maar misschien ook pas in november.

Oorzaak gemist kindgebonden budget
U heeft in het verleden kindgebonden budget ontvangen en later is dit gestopt. Het is mogelijk dat u daarna opnieuw in aanmerking kwam voor kindgebonden budget. Als u op dat moment zorgtoeslag, huurtoeslag of kinderopvangtoeslag kreeg, wist de Belastingdienst genoeg van uw situatie om te controleren of u hierop recht had. Helaas heeft de Belastingdienst dit niet gedaan. Hierdoor heeft u klant mogelijk een bedrag aan kindgebonden budget gemist.

Opnieuw recht in gewijzigde situatie(s)
Er zijn meerdere (gewijzigde) situaties denkbaar waarin u opnieuw in aanmerking had of zou kunnen komen voor kindgebonden budget. Bijvoorbeeld:

  • Het eigen inkomen, of dat van uw partner, is gedaald.
  • U bent gescheiden en heeft daardoor minder inkomen in uw huishouden.
  • U heeft nog een kind gekregen.

Bron: Belastingdienst