Het ‘Kennisdocument oproep in het kader van de Wet arbeidsmarkt in balans’ gaat in op de nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsrecht over ‘oproep’. Ook staat er informatie in over de verduidelijking van 1 juli 2021 over de ingangsdatum van de vaste arbeidsomvang.
 
In het kennisdocument leest u een antwoord op de volgende vragen:
  • Leidt overwerk tot een oproepovereenkomst?
  • Geldt voor parttimers die regelmatig overwerken dat een aanbod voor een vaste arbeidsomvang moet worden gedaan na 12 maanden?
  • Tellen alle typen arbeidsovereenkomsten mee voor de berekening voor de periode van 12 maanden waarna een aanbod moet worden gedaan?
  • Een contract met een jaarurennorm is geen oproepovereenkomst. Maar is een jaarurennorm niet in strijd met de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag?
  • Hoe moet de oproep- en afzegtermijn van 4 (kalender)dagen in lid 2 en 3 worden geïnterpreteerd?
  • Hoe kan de werknemer de werkgever informeren over opvolgend werkgeverschap en in hoeverre mag de werkgever daarop vertrouwen?
  • In de 13e maand van de arbeidsovereenkomst moet de werkgever een vaste arbeidsomvang aanbieden, waarbij geen sprake mag zijn van een uitsluiting van de loondoorbetalingsverplichting. Wanneer gaat de nieuwe arbeidsomvang gelden?
  • Op grond van lid 5 moet een aanbod worden gedaan voor een vaste arbeidsomvang die ten minste gelijk is aan de gemiddelde arbeidsomvang van de afgelopen 12 maanden. Bij de bepaling van de gemiddelde omvang gaat het om alle verloonde uren (ook ingetrokken uren). Stel dat door veelvuldige intrekking van uren het gemiddelde arbeidsomvang hoger ligt dan toegestaan volgens de Arbeidstijdenwet. Hoe moet dan worden gehandeld?
  • Mag een werkgever een oproepkracht verplichten op een andere locatie te werken?

Zoekt u een specialist? Bekijk de pagina boekhouder Gorinchem.

Meer nieuws

Wij houden je graag op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen op het gebied van administratieve, financiële- en belastingzaken.

Voor meer nieuws en actualiteiten, bekijk onze nieuwspagina.

Fiduro administratiekantoor

Wij helpen je graag verder!

Ben je op zoek naar een vaste partner voor je financiële administratie, loonadministratie of belastingen?

Stuur ons gerust een berichtje!