Huurders die sinds het begin van de coronacrisis een daling in hun inkomen hebben gehad kunnen tegemoetkoming. Als aan de voorwaarden voldaan wordt kan er tot en met 30 december 2021 huurverlaging aangevraagd worden bij de woningcorporatie.

Tijdens de coronacrisis hebben veel mensen te maken gehad met een daling in hun inkomen. Dit kan vervelende gevolgen hebben voor mensen die een woonruimte huren. Huurders met een sociaal huurcontract en een inkomen onder de passend-toewijzen grens (een afgeronde inkomensgrens naar gelang het aantal personen in een huishouden) kunnen daarom in aanmerking komen voor huurverlaging.

Als u in aanmerking komt voor huurverlaging heeft u de volgende documenten nodig voor de aanvraag bij uw woningcorporatie:

  • een door de huurder zelf ondertekende verklaring met (leeftijds-)informatie over de medebewoner(s)
  • een bewijs van het inkomen van alle inwonende personen over de afgelopen 6 maanden.

Om te controleren of u aan de voorwaarden voldoet en dus in aanmerking komt voor huurverlaging kunt u terecht op de volgende website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan/vraag-en-antwoord/val-ik-onder-de-speciale-regeling-voor-huurverlaging-in-2021

Meer informatie? Wij helpen u graag met financieel advies.