Vanaf 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Dit is een nieuwe Europese privacywet waar iedere organisatie zich aan moet houden. Autoriteit Persoonsgegevens stelt een regelhulp beschikbaar zodat u kunt controleren of u goed voorbereid bent.

Met de regelhulp krijgt u in 10 stappen een overzicht met praktische adviezen die u helpen bij de voorbereiding op de AVG. De uitkomsten van dit hulpmiddel zijn voor eigen gebruik. Dit kunt u niet gebruiken om aan te tonen dat u voldoet aan de AVG. De AP houdt altijd het recht om onderzoek te doen binnen uw organisatie.

Meer informatie?
Meer informatie over de nieuwe Europese privacy wetgeving leest u op de site van Autoriteit Persoonsgegevens.