Is uw aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2020 voor 8 mei 2021 ingediend bij de Belastingdienst? U hoeft dan door een technische storing bij de Belastingdienst geen belastingrente te betalen.

Door een storing bij de Belastingdienst is de aangiftetermijn voor de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2020 verlengd. De uiterste datum voor het indienen van de aangifte was 1 mei 2021, maar is verlegd naar 8 mei 2021.

Er zijn 2 voorwaarden verbonden aan het kwijtschelden van de belastingrente:

  1. U heeft de aangifte ingediend voor 8 mei 2021;
  2. De Belastingdienst kan de gegevens uit uw aangifte zonder wijzigingen overnemen.

Let op!

Het verlaagde percentage belastingrente van 0,01% is niet meer geldig. Het oorspronkelijke tarief van 4% is sinds 1 oktober 2020 weer van kracht.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de belastingrente? Kijk dan op www.belastingdienst.nl

Zoekt u een specialist? Bekijk de pagina boekhouder Gorinchem.