Per 1 januari 2022 wordt de gedifferentieerde premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) ingevoerd. De hoogte van de premie is afhankelijk van de grootte van de werkgever. Ook wijzigt de grens tussen kleine en middelgrote werkgevers voor de premieberekening van de Werkhervattingskas (Whk).
 
Momenteel is de basispremie Aof gelijk voor alle werkgevers.
 
Wijziging 1 januari 2022
Voor de vaststelling van de premie Aof worden werkgevers verdeeld in 2 categorieën:
  • Kleine werkgevers, met een loonsom tot en met 25 maal het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer per jaar.
  • Middelgrote en grote werkgevers (overige werkgevers), met een loonsom groter dan 25 maal het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer per jaar.
De indeling naar grootte van de werkgever voor een kalenderjaar wordt gemaakt op basis van het totaal van het premieplichtige loon van de werkgever 2 jaar eerder (t-2). Een startende werkgever wordt in de eerste 2 jaar dat deze bestaat als kleine werkgever aangemerkt. Volgens deze systematiek zijn namelijk nog geen loongegevens van de startende werkgever bekend.
 
Werkhervattingskas
De grens tussen kleine en middelgrote werkgevers voor de Whk wordt aangepast, zodat de definitie van kleine werkgevers voor de gedifferentieerde premie voor de Whk en Aof gelijk is.
 
Bron
Staatsblad 2021-411 (datum inwerkingtreding)
Staatsblad 2021-102 (wijziging Wet financiering sociale verzekeringen)
Staatsblad 2021-340 (nota van toelichting)

Zoekt u een specialist? Bekijk de pagina boekhouder Gorinchem.