Rijksoverheid heeft een factsheet gepubliceerd over de transitievergoeding. Hierin staan de hoofdlijnen waar werkgevers en werknemers rekening mee moeten houden.

De factsheet bestaat uit 4 onderdelen:

  1. recht op een transitievergoe­ding
  2. hoogte transitievergoeding
  3. in mindering brengen van kosten op de transitievergoeding
  4. overgangsregeling

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid hebben werknemers sinds 1 juli 2015 bij ontslag recht op een transitie­vergoeding. Dit recht geldt ook als een tijdelijk contract niet verlengd wordt.

U vindt de factsheet ‘De transitievergoeding’ op rijksoverheid.nl.