Het kabinet heeft aangekondigd dat schulden bij de eigen B.V. vanaf 1 januari 2022 maximaal 500.000 mogen bedragen. Met uitzondering van eigenwoningschulden wordt het meerdere als een fictieve dividenduitkering belast.

Ook is aangekondigd dat het box 2-tarief gefaseerd omhoog gaat van 25% in 2019 naar 26,25 % in 2020 en 26,9% in 2021. Door de combinatie van beide maatregelen verwacht het kabinet dat over 2019 € 1,35 miljard eenmalige extra inkomsten vanwege het anticipatie-effect van dga’s.

Veel ondernemers maken in de praktijk gebruik van een B.V.-structuur bij de exploitatie van hun bedrijf. In deze structuur kan het nettoresultaat van de onderneming worden opgepot totdat in de onderneming of bij de dga privéliquiditeit nodig is. Wanneer u privé-uitgaven opnamen doen, ontstaat er een vordering van de B.V. op de aandeelhouders.
De exacte inhoud van de wetgeving is nog niet bekend. De meest uitvoerige uitleg staat in de brief van het kabinet met de uitleg over de “augustusbesluitvorming”. Het wetsvoorstel zelf wordt in het voorjaar van 2019 verwacht. De al bekende contouren zijn:
  • eigenwoningschulden aan de eigen vennootschap zijn uitgezonderd, dit geldt ook voor nieuwe eigenwoningschulden;
  • als de totale som van gezamenlijke schulden (dus niet alleen de rc-schulden) van de ab-houder en zijn partner meer dan € 500.000 bedraagt, wordt dat meerdere als inkomen uit aanmerkelijk belang in aanmerking genomen;
  • de maatregel treedt op 1 januari 2022 in werking.
Er is nog niet bekend welke antimisbruikwetgeving wordt opgenomen maar deze lijken wel nodig te zijn. Er zijn nog meer vragen, zo is niet duidelijk of de € 500.000 drempel als safe-haven geldt. Waarschijnlijk niet waardoor discussies over de vraag over er voldoende privé vermogen is voor aflossing tot dit bedrag blijft dus bestaan. Ook is onduidelijk wanneer het fictieve heffingsmoment getoetst moet worden. Is dat continu gedurende het jaar of alleen op de peildata?
Leningsverhoudingen tussen ’dga’s en hun B.V. staan al lange tijd in de fiscale schijnwerpers. Door de voorgestelde invoering van de rc-maatregel kan de heffing niet meer worden uitgesteld. Helaas is adviseren lastig door het ontbreken van wetgeving.
Is het misschien verstandig om in 2019 een dividenduitkering te doen ter anticipatie op de rekening-courant maatregel?